Betingelser for Elektronisk
tilslutningsaftale til Danica Pension for privatkunder.
Betingelser for Elektronisk tilslutningsaftale til Danica Pension for privatkunder.

Betingelser for Elektronisk tilslutningsaftale til Danica Pension for privatkunder indeholder en generel orientering om vilkårene for aftalen.

1. Systemets anvendelsesmuligheder
Med denne tilslutning får du adgang til visse personlige oplysninger vedrørende din pensions- eller forsikringsordning samt til at placere opsparing på nærmere angivne produkter.

2. Kontrol
Du bør sikre dig, at det er aktuelle oplysninger, der ligger til grund for dine forespørgsler og dispositioner.

I tvivlstilfælde er det altid oplysningerne i dækningsoversigten, der er gældende.

Du bør ved forespørgsel i Danica Pension være opmærksom på, at der kan forekomme bevægelser, der ikke er endeligt registreret.

3. Begrænsninger i videregivelse
De serviceydelser du modtager via Danica Pension, herunder kursoplysninger, er kun til dit eget brug, og det er ikke tilladt at give disse videre til andre mod eller uden vederlag, medmindre Danica Pension skriftligt har givet tilladelse til det.

4. Ændring af betingelserne og systemets anvendelsesmuligheder.
Disse betingelser og systemets anvendelsesmuligheder kan ændres til enhver tid af Danica Pension uden varsel.

Hvis Danica Pension foretager væsentlige indskrænkninger i systemets anvendelsesmuligheder, vil det blive meddelt dig med mindst 1 måneds varsel.

De elektroniske ydelser vil løbende blive udviklet og tilpasset, ligesom nye ydelser kan blive tilbudt. I visse tilfælde vil nye elektroniske ydelser kræve en ny tilslutning. Du bliver orienteret herom.

5. Opsigelse og ophævelse
Du kan til enhver tid opsige denne aftale skriftelig uden varsel.

Danica Pension kan opsige aftalen med mindst 1 måneds skriftelig varsel. Hvis du misligholder aftalen, er Danica Pension berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Telefonnumre og åbningstider

Kundeservice
Kundeservice besvarer spørgsmål om installation og betjening af den elektroniske tilslutning til Danica Pension.

Du kan kontakte Kundeservice på følgende telefonnumre:
33 44 00 11
43 24 00 11
65 44 00 11
89 34 00 11
99 34 00 11

og der er åbent alle bankdage:
mandag-torsdag kl. 9.00-21.00
fredag kl. 9.00-18.00

Telefonopkald til Kundeservice sker til normal telefontakst.

Du kan også skrive til Kundeservice.

For spørgsmål af forsikringsmæssig karakter kan du ringe til Danica Pension på telefonnummer 70 11 25 11.

Kortstop
Du kan hele døgnet spærre din aftale på telefonnummer:
70 20 70 20

Kortstop modtager kun henvendelser om spærring af en aftale.

Åbningstider
Den elektroniske tilslutning til Danica Pension har åbnet døgnet rundt alle årets dage.